• Bribe Fighter
  • 6 years ago
  • 5466 views

Traffic police

Reported on September 10, 2018 from Mumbai , Maharashtra  ι Report #188767

Puc nahi mhanun license kadhun ghetala ani 1000 fine bharayala sangitala hota, mi rahayala proper kolhapur cha sakali pahate 4 vajalya pasun mi driving karat hoto mumbai madhe pochayala 12 vajale ani shil fata chowkat mala adavale puc nasatana mazyakadun 1000 ru ghetale pan recite sudha nahi dila ani mala kalyan forties hospital madhe petiont baghayala jayach hot ani dupari lagech nighayach hot pan maz kahi hi traffic police ne aikun ghetala nahi jo anyay mazyavar zala aahe tase roj kiti anyay hot asatil tya naradhamavar kathor karravai zali pahije more navacha havaldar hota toh

What is your reaction after reading this report?